AKTUĀLI!!

Šobrīd sagatavošanā ir PIETEIKUMS Administratīvajai tiesai par vispārīgā administratīvā akta, kas noteikts Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.3.punktā (turpmāk - MK rīkojuma 5.3.punkts), apstrīdēšanu un pagaidu noregulējuma noteikšanu.*

Pieteikuma iesniedzēji var būt valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas, (tai skaitā izglītības darbinieki, policisti, ugunsdzēsēji, medicīnas darbinieki). Katrai profesiju grupai būs īpaši pieskaņotas pieteikumu formas. Ja vēlies piedalīties PIETEIKUMA iesniegšanā, lai MK rīkojuma 5.3.punkta darbība pret Tevi tiktu apturēta, iespējams, jau no 15.11.2021., lūdzu aizpildi šo pieteikumu: anketa darbiniekiem, un mēs ar Tevi sazināsimies par tālāko!

*Skat. 5.3.punktu - Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojums Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu