ESI SVEICINĀTS BRĪVĪBAS MEMORANDA 
 INTERNETA VIETNĒ!

Cilvēka brīvības un cieņas Memorandam ir pievienojušies jau 33 893 cilvēku, 363 uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju, kas iestājas par vakcinācijas brīvprātīgumu un vienlīdzību neatkarīgi no cilvēka vakcinācijas statusa, un cilvēka apziņas brīvību.
Iepazīsties ar vērtībām, ko aizstāvam. Ja domā līdzīgi, pievienojies!

CILVĒKA BRĪVĪBAS UN CIEŅAS MEMORANDS